Jaarverslag Stichting Kinderhulp Tsjernobyl Barneveld 2016

Inleiding

In 2016 heeft de SKT Barneveld 36 kinderen naar Barneveld gehaald. Deze kinderen kwamen wederom alleen uit het buitengebied van Bychov, net zoals in 2014. Hier hebben we als bestuur bewust weer voor gekozen omdat wij twee jaar geleden al hadden gemerkt aan de reacties van de kinderen en hun ouders hoe belangrijk het is voor hun ontwikkeling om een keer in het buitenland te zien hoe het leven gaat. En om ze mee tegeven om hun opleiding af te maken zodat ze betere kansen hebben op de arbeidsmarkt in Wit-Rusland.

Bestuurlijke zaken

In het bestuur zijn geen mutaties of wijzigingen geweest in 2016

Om genoeg gastgezinnen te krijgen voor 36 kinderen heeft het bestuur heel veel inspanningen moeten doen dit jaar. Heel lang heeft het er dan ook naar uitgezien dat er 4 kinderen niet konden komen omdat we dit jaar maar 16 gastgezinnen hadden, maar doordat er twee gastgezinnen waren die ieder 4 kinderen in huis hebben genomen konden toch alle kinderen komen.

Op maandag 29 augustus rijdt de bus uit Barneveld richting Wit Rusland om daar de groep kinderen op te gaan halen. Vrijdag 2 september komt de bus weer aan in Barneveld met daarin de 36 kinderen en 4 leraressen. De busreis is zonder problemen verlopen. Na bijna 6 weken in Barneveld te zijn geweest gaat de groep op maandag 10 oktober weer naar huis. Op dinsdag de 11e komen wij aan in Bychov. Hier staan vele ouders de kinderen op te wachten. Vervolgens hebben wij een gesprek met de directrice van het Departement van Onderwijs waarin wij haar een kort verslag doen wat de kinderen hebben mee gemaakt.

Op vrijdag 14 oktober zijn wij weer terug in Barneveld, hiermee sluiten wij ons project met een zeer goed gevoel af.

In november hebben wij een evaluatie avond gehad met de gastgezinnen. Zij hebben daarin kunnen aangeven hoe zij het project hebben ervaren en waar voor ons nog verbeteringen in gemaakt kunnen worden of waarin zij zeer tevreden in zijn geweest.

Activiteiten bestuur

Zoals elk jaar heeft het bestuur van SKT Barneveld weer oliebollen gebakken bij Albert Heijn in Barneveld. Met deze actie bewerkstelligt het bestuur elk jaar weer een mooi financieel resultaat. De netto opbrengst van de oliebollen actie is hoger uitgevallen dan vooraf werd verwacht. Dit kwam mede doordat wij diverse bedrijven hebben benaderd om oliebollen te kopen en deze vervolgens kosteloos te bezorgen. Wederom hebben wij hulp gehad van vele vrijwilligers.

Samenvattend

Het bestuur kijkt met een zeer goed gevoel terug op het project en maakt zich op voor de volgende jaren. In 2018 zullen wij weer een groep kinderen gaan uitnodigen om naar Barneveld te komen.

 

Jaarverslag Stichting Kinderhulp Tsjernobyl Barneveld 2015

Inleiding

2015 is voor het bestuur een rustig jaar geweest zonder uitvoering van een project. In het begin van het jaar werd kort teruggekeken naar het jaar 2014. Gaandeweg het jaar is het bestuur langzaam aan weer gestart met de organisatie voor de komst van wederom een groep kinderen in september 2016.

 

Bestuurlijke zaken

In 2015 hebben twee bestuursleden (Krijn Overeem en Marjanne Hartkamp) te kennen gegeven dat zij per 31 december 2015 gaan stoppen met hun werkzaamheden voor de stichting. De taak van Krijn Overeem  (voorzitter) is inmiddels overgenomen door Jolanda Ederveen en de taken van Marjanne Hartkamp (waaronder de schoolcommissie) zijn verdeeld onder de bestuursleden, aangevuld met de inzet van vrijwilligers. Zij zullen ons bijstaan in de taken die uitgevoerd worden op de school waar de kinderen tijdens hun verblijf in Barneveld les gaan krijgen.

 

Project

In 2015 heeft SKT Barneveld geen project gedaan in Wit-Rusland. Vanuit het departement van onderwijs in Bychov was er geen duidelijk project aangegeven voor ons. Wel hebben ze uitdrukkelijk gevraagd om de kinderen uit Bychov en omstreken niet te vergeten voor het jaar 2016. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het project van 2016 al gestart. Normaal gingen wij in oktober, naast het uitvoeren van een project, naar Bychov om hier de voorbesprekingen te houden over het project van het komende jaar. Met correspondentie via mail en brieven hebben wij de eerste stappen voor het project in 2016 vanuit Nederland kunnen zetten. Een manier waar men in Wit-Rusland nog niet mee gewend is, maar dit is heel goed gelukt en we hebben daardoor een goede start kunnen maken.

 

Activiteiten bestuur

Zoals elk jaar heeft het bestuur van SKT Barneveld weer oliebollen gebakken bij Albert Heijn in Barneveld. Met deze actie bewerkstelligt het bestuur elk jaar weer een mooi financieel resultaat voor hun project. Tijdens deze actie hebben wij wederom hulp gehad van vele vrijwilligers waaronder de dochters uit een gastgezin waar in 2014 kinderen hebben verbleven. Wij spreken ook via deze weg onze waardering uit naar alle vrijwilligers die deze actie ook dit jaar weer tot een succes hebben gemaakt.

 

Samenvattend

Het bestuur kijkt met een goed gevoel terug op 2015. Er zijn al belangrijke voorbereidingen gedaan voor het jaar 2016 en het bestuur kijkt nu al uit naar de komst van de kinderen in september.

 

 

 

Nieuws

Contact opnemen

Stichting Kinderhulp Tsjernobyl Barneveld
Vellerselaan 6
3772 PP Barneveld

Bankrekening: NL83ABNA0929712153

Tel: 0342 - 417 747
E-mail ons

Handelsregister: 090.4105311


Aangeboden door

Fruto internet Amersfoort


© Sponsoring Fruto internet, concepts & design - Webdesign in Amersfoort